Pho Dien

Traditional Vietnamese Noodle House

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.

PHỞ ĐIỆN

11830 Bellaire Blvd, Suite C
Houston, TX 77072

(281) 495-9600

Mon-Sun: 9:00 am - 9:00 pm


Coming soon...  tentatively open March 1st, 2018

     >10 minute drive from George Bush airport (IAH)

     >moved from Kim Son plaza in Houston

     >take I-69 N from Houston


Chúng tôi dự định sẽ mở cửa Phở Điện 1960 ở thành phố Humble, Texas vào dịp sau Tết Mậu Tuất tới đây 1-3-2018, nhưng ngày giờ chính xác sẽ thông báo đến Quý Khách sau.  Chủ nhân Phở Điện và toàn thể nhân viên cám ơn sự ủng hộ đặc biệt của Quý Khách.


PHỞ ĐIỆN 1960

9441 Fm 1960 Bypass Rd W, Suite 600
Humble, TX 77338

(281) 973-8868

Mon-Sat: 9:00 am - 8:00 pm

Sunday:   9:00 am - 6:00 pm